rörelse

rörelsen
rörelser
rörelserna
Substantiv [n]

Synonymer till rörelse

Hur böjs ordet rörelse på svenska?

Obestämd singular: rörelse
Bestämd singular: rörelsen
Obestämd plural: rörelser
Bestämd plural: rörelserna

Hur används ordet rörelse

 • "Han har en egen rörelse"
 • "Konsten skulle inte ta hänsyn till kulturella skillnader eller språkliga barriärer och skulle fungera som en frizon för färg, form och rörelse."
 • "Också från Beppe Grillos rörelse kom hård kritik mot Mario Montis ekonomiska reformer."
 • "Förhoppningsvis pågår en rörelse framåt, vad detta anbelangar."
 • "Vi föredrar rörelse framför stillasittande."
 • "Jag tror inte Peter Hjörne vill associeras med denna politiska rörelse."
 • "Den allra största behållningen är gitarrerna som med ofelbar precision håller musiken i ständig rörelse."
 • "Då är det försäljning längs med vägen och det blir liv och rörelse, säger hon."
 • "Tanken är att snabbt få ut detta på marknaden för att kunna sälja en igångvarande rörelse, säger Fredrik Tengström."
 • "Dels tidens, åldrandets obevekliga rörelse mellan generationer, dels våldet som exploaterar kvinnan och lämnar skräckavtryck i medvetandet."
 • "I verkligheten körde han igång en gigantisk rörelse med utlandsköp av främst smartphones."
 • "– Man öppnade de här luckorna och sedan hade man en mekanik som lyfte in torpederna, säger Per-Olof Törnqvist och visar med en rörelse."
 • "Färden gick genom i centrala Karlshamn där det fanns mycket folk i rörelse."
 • "Mannen, som var i 50-årsåldern, arbetade i ett hisschakt i en av drift- och serviceförvaltningens byggnader i Oskarsvärn när hissen kom i rörelse."
 • "Patrik Hansson ( S ), kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona, önskar att det vore mer liv och rörelse i fastigheten i dag, men menar att det gäller att försöka se det positivt."
 • "Nyman kunde ha fått ett andra gult kort före pausen och åkt ut när han i en och samma rörelse stoppade bollen med handen – domaren skymd – och drog ner Arokoyo."
 • "De menar på att deras hamn ligger så pass bra till med många bostäder med fönster mot hamnen och mycket folk i rörelse vid parkområdet intill."
 • "– Nej, det gör jag inte om vi talar om SD:s officiella politik i dag, men partiet har en historia sprunget ur en rasistisk rörelse."
 • "Jag förväntade mig att det skulle bli rörelse i organisationen, säger Göran Palmér."
 • "– Vi ägnar oss ganska mycket till att översätta ljud till rörelse eller att låtsas att vi är ursprunget till ljudet, säger koreografen Stina Nyberg."
 • "Mannen i 50-årsåldern och han höll på med servicearbete när hissen av oklar anledning kom i rörelse."

Ordet rörelse har 4 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom allmänt
 • Inom psykologi
 • Inom politik
ekonomi
allmänt
psykologi
politik

Vad betyder rörelse inom ekonomi ?

grundläggande fenomen där föremål ändrar position i rymden

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till rörelse (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till rörelse (inom ekonomi)

Relaterat till rörelse (inom ekonomi)

byte

Vanlig betydelse av ordet rörelse inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till rörelse (inom allmänt)

Möjliga synonymer till rörelse (inom allmänt)

Ordet rörelse inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Möjliga synonymer till rörelse (inom psykologi)

Relaterat till rörelse (inom psykologi)

känsla

sinnesstämning

överkänslighet

retlighet

Ordet rörelse inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till rörelse (inom politik)

Möjliga synonymer till rörelse (inom politik)

Relaterat till rörelse (inom politik)

samverkan

Diskussion om ordet rörelse