rörläggning

rörläggningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet rörläggning

  • "Sedan arbetet med rörläggning stoppades har Gazprom skickat dit rörläggningsfartyget Akademik Chersky."
  • "Under arbeten med rörläggning skedde ett misstag med följden att 1 000 liter olja rann ut genom ett avlopp."
  • "Nu bekräftar bolaget för SVT att det genomfört rörläggning i tyska vatten – trots hot om sanktioner från USA."
  • "Investeringen på cirka 4,5 miljoner kronor kommer att bestå i markarbete såsom breddning och rörläggning, inköp av kompressor, högtryckspump, belysning med mera."

Möjliga synonymer till rörläggning

Relaterat till rörläggning

gränslinje

omgivning

gräns

Diskussion om ordet rörläggning