röstning

röstningen
röstningar
röstningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till röstning

Hur böjs ordet röstning på svenska?

Obestämd singular: röstning
Bestämd singular: röstningen
Obestämd plural: röstningar
Bestämd plural: röstningarna

Hur används ordet röstning

  • "Vid måndagens röstning i kommunfullmäktige var inga av politikerna som kan anklagas för jäv på plats."
  • "Klart för röstning i EU-valet"
  • "Vågmästarpartierna SD och LB avstod från röstning och Valiansen, C, M, V och KD, reserverade sig mot beslutet."
  • "Efter en veckas röstning har vi nu en vinnare."
  • "För första gången låg ett förslag på regionpolitikernas bord om att rösta ja till sprutbyten, och när det var dags för röstning så var det ingen som tvekade."
  • "– Kommer Miljöpartiet att tillåta fri röstning bland sina ledamöter när frågan om att bevara Sundspärlan behandlas i kommunfullmäktige?"
  • "En gemensam nämnare för anmälningarna är att de berör brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning."
  • "Men tidsfrister för olika delar är kortare, bland annat är tiden för förtidsförstning och budröstning kortad till tio dagar, och röstning på utlandsmyndigheter får starta tidigast den tjugonde dagen före valdagen, säger representanter för Valmyndigheten till TT."
  • "Prisutdelningen ägde rum digitalt 21 januari och juryn består dels av en röstning öppen för allmänheten, dels en jury."
  • "Fördelarna med elektronisk röstning är, enligt vallagskommitén, att valdeltagandet kan gå upp."

Vad betyder röstning inom politik ?

det att rösta, det att avge sin röst i ett val eller en omröstning

Möjliga synonymer till röstning

Relaterat till röstning

bemyndigande

Diskussion om ordet röstning