rösträttsreform

rösträttsreformen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet rösträttsreform

  • "För att verkligen genomföra en allmän rösträttsreform krävdes dock en grundlagsändring."
  • "För att verkligen genomföra en allmän rösträttsreform krävdes dock en grundlagsändring."
  • "Det handlar om rösträttsreform, att skära ned det offentliga partistödet, minska antalet parlamentsledamöter, förenkla byråkratin, öka skattekontrollen, öka stödet till arbetslösa, ge mer lån åt småföretag och skapa mer effektiva infrastrukturprojekt."

Diskussion om ordet rösträttsreform