radiogram

radiogrammet
radiogram
radiogrammen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet radiogram på svenska?

Obestämd singular: radiogram
Bestämd singular: radiogrammet
Obestämd plural: radiogram
Bestämd plural: radiogrammen

Vad betyder radiogram inom medicin ?

röntgenbild

Diskussion om ordet radiogram

radiogram

radiograms
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet radiogram har 4 betydelser

  • Inom norgespec, medicin
  • Inom teknik
  • Inom norgespec, radio
  • Inom generell
norgespec, medicin
teknik
norgespec, radio
generell

Vad betyder radiogram inom norgespec, medicin ?

röntgenbild

Översättningar (inom norgespec, medicin)

Svenska

Ordet radiogram inom teknik

ett telegram som skickas med en radiosändare

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Ordet radiogram inom norgespec, radio

apparat vanlig under 1950-talet med kombinerad radio och grammofon

Översättningar (inom norgespec, radio)

Svenska

Möjliga synonymer till radiogram (inom norgespec, radio)

Ordet radiogram inom generell

a message transmitted by wireless telegraphy

a photographic image produced on a radiosensitive surface by radiation other than visible light (especially by X-rays or gamma rays)

(inom generell)

Diskussion om ordet radiogram