rally

rallyt
rallyn
rallyna
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till rally

Hur böjs ordet rally på svenska?

Obestämd singular: rally
Bestämd singular: rallyt
Obestämd plural: rallyn
Bestämd plural: rallyna

Hur används ordet rally

 • "Tufft rally fick många att avbryta"
 • "Av 140 startande i dagens rally tog sig endast 99 tävlande i mål."
 • "Då ser en hur fort det egentligen går och hur skickliga förarna är, säger Åke Hansson, som sett rally i skogarna ett flertal gånger tidigare."
 • "Mellan den 23:e och 25:e december är det bland annat rally, orienterings-SM, hemmapremiär för Karlskrona hockeyklubb, och flera fotbollsmatcher."
 • "Håkan Olsson började köra rally 1995 och har deltagit i många tävlingar sedan dess."
 • "Senast det kördes SM-final i rally i västra Blekinge var 1977."
 • "SM-finalen i rally väntas dra 10 000 besökare"
 • "Jonas förklarar vad som är tjusningen med att köra rally :"
 • "Det är alltid en så god stämning och folk hjälper och stöttar varandra, säger Jan-Åke Matsson som är mekaniker åt Jonas Åkesson som är en av de mest erfarna rallyförarna från Blekinge i helgens rally."
 • "Tjusning med rally"

Rim på rally

Vad betyder rally inom sport ?

Fotograf: Wikipedia
en sorts motortävling på lång sträcka (ofta med olika startpunkter)

Diskussion om ordet rally

rally

rallies
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet rally

 • "he singled to start a rally in the 9th inning"
 • "he feared the rallying of their troops for a counterattack"

Ordet rally har 3 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom sport
militärväsen
generell
sport

Vad betyder rally inom militärväsen ?

a large gathering of people intended to arouse enthusiasm

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till rally (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till rally (inom militärväsen)

Ordet rally inom generell

the feat of mustering strength for a renewed effort

a marked recovery of strength or spirits during an illness

Översättningar (inom generell)

Synonymer till rally (inom generell)

Möjliga synonymer till rally (inom generell)

Möjliga synonymer till rally (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet rally inom sport

an automobile race run over public roads

Översättningar (inom sport)

Svenska

Diskussion om ordet rally

rally

rallied
rallied
rally
Verb

Översättningar (inom sport)

Hur används ordet rally

 • "The jilted lover soon rallied and found new friends"
 • "The stock market rallied"

Ordet rally har 3 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom generell
 • Inom fiske
matematik
generell
fiske

Ordet rally inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Ordet rally inom generell

return to a former condition

Synonymer till rally (inom generell)

Uttryck till rally (inom generell)

Ord i uttryck för rally (inom generell)

rally är en/ett (inom generell)

Ordet rally inom fiske

Synonymer till rally (inom fiske)

Möjliga synonymer till rally (inom fiske)

Diskussion om ordet rally