ramverk

ramverket
ramverk
ramverken
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet ramverk på svenska?

Obestämd singular: ramverk
Bestämd singular: ramverket
Obestämd plural: ramverk
Bestämd plural: ramverken

Hur används ordet ramverk

 • "Isak Stoddard menar att vissa industrialiserade länder som Sverige och Storbritannien ligger långt fram kring lagstiftning inom klimatområden, men saknar ändå ramverk som ligger i linje med Parisavtalet."
 • "– Vi håller på att förbättra vårt ramverk över regler och riktlinjer inom Telia Sonera, för det här är svåra frågor."
 • "– Vi har ett finanspolitiskt ramverk och budgetregler som det råder bred enighet om men som Anders Borg nu bryter emot."
 • "Vi använder samma ramverk och krav oavsett var i världen verksamheten finns ”, skriver Johan Torgeby i rapporten."
 • "Man skapade ett helt nytt ramverk för den ekonomiska politiken, och stenhårda regler för att inte budgetunderskotten och statsskulden skulle kunna växa okontrollerat."
 • "- Jag tror att det kommer visa sig vara ganska komplicerat, men det är ingen idé att spekulera i det, utan nu begär vi fram ett legalt ramverk och det lär bli huvuddiskussionen på decembertoppmötet, säger Reinfeldt."
 • "I ett 30-sidigt dokument beskrivs det rättsliga ramverk som gäller när personuppgifter hanteras i appar, som att användarna måste samtycka till hur uppgifterna hanteras, att syftet med att en app samlar in uppgifterna ska vara begränsat, att mängden uppgifter minimeras och att säkerheten är tillräcklig."
 • "Baselkonventionen från 1992, som kom till för att kontrollera export av farligt avfall, har nu fått ett tillägg i form av ett juridiskt bindande ramverk även för plastavfall."
 • "Hon säger i en skriftlig kommentar till SVT att : ” Det är bra att det kunde lösas så snabbt så att det inte behöver råda tvivel om att förhandlingarna om Parisavtalets ramverk ska kunna slutföras i år."
 • "Målet med utredningen är att förenkla samarbete mot ett nytt ramverk för ett framtida globalt finanssytem."

Möjliga synonymer till ramverk

Diskussion om ordet ramverk

 • - 2009-05-27

  underframe = ??? http://www.thefreedictionary.com/underframe etc.

 • - 2011-12-13

  framework