rash

rasher
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till rash

Hur används ordet rash

  • "a rash attempt to climb the World Trade Center"
  • "do something rash that he will forever repent - George Meredith"

Ordet rash har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet rash inom generell

imprudently incurring risk

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Diskussion om ordet rash

rash

rashes
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till rash (inom generell)

Hur används ordet rash

  • "a rash of bank robberies"

Ordet rash har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom elektricitet
medicin
elektricitet

Vad betyder rash inom medicin ?

any eruption of the skin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till rash (inom medicin)

Möjliga synonymer till rash (inom medicin)

Ordet rash inom elektricitet

a series of unexpected unpleasant occurrences

Översättningar (inom elektricitet)

Svenska

Möjliga synonymer till rash (inom elektricitet)

Diskussion om ordet rash