ration

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet ration

 • "Europols ope- ration har pågått i 27 länder och to- talt finns 2.500 misstänkta i härvan."
 • "Aspi- ration hos friska barn är ovanligt."
 • "Kostnader för lager, transporter och ökad administ- ration blir oftast större."
 • "Efter en undersökning idag väntar ope- ration som enligt läkarna medför mini- mala risker."
 • "Attacken mot Arab Jabour är en del av en landsomfattande ope- ration riktad mot al-Qaida."
 • "Föreningen Stop Islamiseringen av Danmark planerar att hålla en demonst- ration i Ålborg på lördag med den kontroversiella Muhammedbilden på sina plakat."
 • "En ny gene- ration terrorister som anpassar sig till motståndarnas strategi ökar ris- ken för terrordåd världen över."
 • "Planerna rör byggandet av en ny gene- ration tryckvattenreaktorer, kallad EPR ( European Pressurized Reactor )."
 • "- Besöket ingår i en konspi- ration att ta makten från honom."
 • "The crew will have all the food needed from the beginning of the experiment and they have to ration out their supplies for the entire time."

Vad betyder ration inom bildligt ?

förhållande /mellan två tal/

Möjliga synonymer till ration

Diskussion om ordet ration

ration

ration
rationed
rationed
Verb

Översättningar

Hur används ordet ration

 • "Bread was rationed during the siege of the city"
 • "Cigarettes are rationed"

Ordet ration har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom generell
ekonomi
generell

Ordet ration inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till ration (inom ekonomi)

Ordet ration inom generell

restrict the consumption of a relatively scarce commodity, as during war

distribute in rations, as in the army

(inom generell)

Diskussion om ordet ration

ration

rations
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Hur används ordet ration

 • "the rations should be nutritionally balanced"

Ordet ration har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom trädgårdskonst
generell
trädgårdskonst

Vad betyder ration inom generell ?

a fixed portion alloted (especially in times of scarcity)

Översättningar (inom generell)

Ordet ration inom trädgårdskonst

the food allowance for one day (especially for service personnel)

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Svenska

Möjliga synonymer till ration (inom trädgårdskonst)

Diskussion om ordet ration