reap

reap
reaped
reaped
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till reap

Hur används ordet reap

  • "He drew great benefits from his membership in the association"

Ordet reap har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom vardagligt
  • Inom konst
musik
vardagligt
konst

Ordet reap inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till reap (inom musik)

Ordet reap inom vardagligt

gather, as of as crops

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till reap (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till reap (inom vardagligt)

Ordet reap inom konst

get or derive

Synonymer till reap (inom konst)

Diskussion om ordet reap