reaper

reapers
Substantiv

Synonymer till reaper

Ordet reaper har 3 betydelser

  • Inom jordbruk
  • Inom bildligt
  • Inom generell
jordbruk
bildligt
generell

Ordet reaper inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till reaper (inom jordbruk)

Ordet reaper inom bildligt

döden

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till reaper (inom bildligt)

Ordet reaper inom generell

Synonymer till reaper (inom generell)

Diskussion om ordet reaper