rear

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till rear

Hur används ordet rear

 • "it was hidden in the rear of the store"
 • "infantrymen were in the rear"
 • "his room was toward the rear of the hotel"

Ordet rear har 4 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom militärväsen
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
vardagligt
militärväsen
vardagligt
generell

Vad betyder rear inom vardagligt ?

the side of an object that is opposite its front

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till rear (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till rear (inom vardagligt)

Vanlig betydelse av ordet rear inom militärväsen

the back of a military formation or procession

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till rear (inom militärväsen)

Mindre vanlig betydelse av ordet rear inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till rear (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till rear (inom vardagligt)

Ovanlig betydelse av ordet rear inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet rear

rear

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till rear

Diskussion om ordet rear

rear

rear
reared
reared
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet rear har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom sjöfart
 • Inom biologi
generell
sjöfart
biologi

Vad betyder rear inom generell ?

as of quadrupeds

Översättningar (inom generell)

Ordet rear inom sjöfart

bring up

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till rear (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till rear (inom sjöfart)

Ordet rear inom biologi

cause to rise up

Översättningar (inom biologi)

Svenska
 • resa  [ bildligt ]

Synonymer till rear (inom biologi)

Möjliga synonymer till rear (inom biologi)

Diskussion om ordet rear