rear

rear
reared
reared
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till rear

Ordet rear har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sjöfart
  • Inom biologi
generell
sjöfart
biologi

Vad betyder rear inom generell ?

as of quadrupeds

Översättningar (inom generell)

Ordet rear inom sjöfart

bring up

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till rear (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till rear (inom sjöfart)

Ordet rear inom biologi

cause to rise up

Översättningar (inom biologi)

Svenska
  • resa  [ bildligt ]

Synonymer till rear (inom biologi)

Möjliga synonymer till rear (inom biologi)

Diskussion om ordet rear

rearing

Adjektiv

Synonymer till rearing (inom biologi)

Diskussion om ordet rearing

rearing

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till rearing

Diskussion om ordet rearing