recede

recede
receded
receded
Verb

Hur används ordet recede

  • "The enemy fell back"

Ordet recede har 3 betydelser

  • Inom spel
  • Inom trädgårdskonst
  • Inom generell
spel
trädgårdskonst
generell

Ordet recede inom trädgårdskonst

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Synonymer till recede (inom trädgårdskonst)

Möjliga synonymer till recede (inom trädgårdskonst)

Ordet recede inom generell

move back and away from

Synonymer till recede (inom generell)

Uttryck till recede (inom generell)

Diskussion om ordet recede