recency

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till recency

Ordet recency har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom bildligt
bildligt
bildligt

Vad betyder recency inom bildligt ?

a time immediately before the present

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till recency (inom bildligt)

Möjliga synonymer till recency (inom bildligt)

Ordet recency inom bildligt

the property of having happened or appeared not long ago

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till recency (inom bildligt)

Möjliga synonymer till recency (inom bildligt)

Diskussion om ordet recency

 • - 2008-12-02

  nyhet, färskhet

 • - 2009-10-26

  Nyhet, färskhet

 • - 2009-10-26

  nyligen