recentior

[resent’sior]
recentioren
recentiorer
recentiorerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet recentior?

[resent’sior]

Hur böjs ordet recentior på svenska?

Obestämd singular: recentior
Bestämd singular: recentioren
Obestämd plural: recentiorer
Bestämd plural: recentiorerna

Vad betyder recentior inom utbildning ?

student under första året vid högskola

Möjliga synonymer till recentior

Relaterat till recentior

elev

nymodighet

Diskussion om ordet recentior