recess

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Vad betyder recess inom generell ?

överenskommelse, fördrag, riksdagsbeslut

Möjliga synonymer till recess

Relaterat till recess

laglighet

Diskussion om ordet recess

 • Melonica - 2009-03-02

  vrå, skrymsle, gömsle

recess

Substantiv

Hur används ordet recess

 • "bed recess"
 • "He announced a recess in the congress until early December."
 • "He sought a recess in the country"
 • "There is a recess in the mountain forming a sort of bay"
 • "There is a recess in the economy."
 • "I can feel a recess in the leg; this recess. is where the blood vessels run."
 • "Canal water runs into a recess and up to a sluice gate situated under the towing path"

Ordet recess har 10 betydelser

 • Inom juridik, politik
 • Inom biologi
 • Inom lingvistik
 • Inom botanik
 • Inom ekonomi
 • Inom poetisk
 • Inom anatomi
 • Inom sjöfart
 • Inom geologi
 • Inom militärväsen
juridik, politik
biologi
lingvistik
botanik
ekonomi
poetisk
anatomi
sjöfart
geologi
militärväsen

Vanligast betydelse av ordet recess inom juridik, politik

Översättningar (inom juridik, politik)

Synonymer till recess (inom juridik, politik)

Vanlig betydelse av ordet recess inom biologi

a space set back or indented

Översättningar (inom biologi)

Svenska

Synonymer till recess (inom biologi)

Möjliga synonymer till recess (inom biologi)

Vanlig betydelse av ordet recess inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till recess (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till recess (inom lingvistik)

Mindre vanlig betydelse av ordet recess inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till recess (inom botanik)

Möjliga synonymer till recess (inom botanik)

Mindre vanlig betydelse av ordet recess inom ekonomi

a small concavity

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till recess (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till recess (inom ekonomi)

Mindre vanlig betydelse av ordet recess inom poetisk

Översättningar (inom poetisk)

Synonymer till recess (inom poetisk)

Mindre vanlig betydelse av ordet recess inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Möjliga synonymer till recess (inom anatomi)

Ovanlig betydelse av ordet recess inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Ordet recess inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Synonymer till recess (inom geologi)

Möjliga synonymer till recess (inom geologi)

Ordet recess inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till recess (inom militärväsen)

Diskussion om ordet recess

recess

recess
recessed
recessed
Verb

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till recess (inom militärväsen)

Hur används ordet recess

 • "recess lights"
 • "recess the piece of wood"

Ordet recess har 3 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom generell
 • Inom juridik
anatomi
generell
juridik

Ordet recess inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Möjliga synonymer till recess (inom anatomi)

Ordet recess inom generell

put into a recess

make a recess in

Ordet recess inom juridik

Synonymer till recess (inom juridik)

Diskussion om ordet recess