recett

(-)(-)(-)
Substantiv

Vad betyder recett inom generell ?

teaterföreställning, där biljettintäkterna och förtjänsterna går särskilt till en av de medverkande artisterna

Diskussion om ordet recett