reclaim

reclaim
reclaimed
reclaimed
Verb

Synonymer till reclaim

Hur används ordet reclaim

  • "The people reclaimed the marshes"

Ordet reclaim har 4 betydelser

  • Inom politik
  • Inom bildligt
  • Inom jordbruk
  • Inom ALLMÄNT
politik
bildligt
jordbruk
ALLMÄNT

Vad betyder reclaim inom politik ?

claim back

Översättningar (inom politik)

Synonymer till reclaim (inom politik)

Möjliga synonymer till reclaim (inom politik)

Vanlig betydelse av ordet reclaim inom bildligt

of materials from waste products

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till reclaim (inom bildligt)

Möjliga synonymer till reclaim (inom bildligt)

Ovanlig betydelse av ordet reclaim inom jordbruk

make useful again; transform from a useless or uncultivated state

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till reclaim (inom jordbruk)

Ordet reclaim inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet reclaim

reclaim

Substantiv [-]

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Ordet reclaim har 4 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom miljövetenskap
  • Inom generell
  • Inom juridik
juridik
miljövetenskap
generell
juridik

Ordet reclaim inom miljövetenskap

Översättningar (inom miljövetenskap)

Svenska

Möjliga synonymer till reclaim (inom miljövetenskap)

Ordet reclaim inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet reclaim inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Diskussion om ordet reclaim