recollection

recollections
Substantiv

Översättningar

Synonymer till recollection

Ordet recollection har 3 betydelser

  • Inom psykologi
  • Inom politik
  • Inom generell
psykologi
politik
generell

Ordet recollection inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Möjliga synonymer till recollection (inom psykologi)

Ordet recollection inom politik

Synonymer till recollection (inom politik)

Ordet recollection inom generell

something recalled to the mind

Diskussion om ordet recollection