recoup

recoup
recouped
recouped
Verb

Översättningar

Synonymer till recoup

Ordet recoup har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom bildligt
vardagligt
generell
bildligt

Ordet recoup inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet recoup inom generell

reimburse or compensate (someone

Synonymer till recoup (inom generell)

Uttryck till recoup (inom generell)

Ordet recoup inom bildligt

Synonymer till recoup (inom bildligt)

Diskussion om ordet recoup