rectification

rectifications
Substantiv

Översättningar

Ordet rectification har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom kemi
  • Inom fysik, matematik
juridik
kemi
fysik, matematik

Ordet rectification inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till rectification (inom juridik)

Ordet rectification inom kemi

omdestillering, rening

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Ordet rectification inom fysik, matematik

Översättningar (inom fysik, matematik)

Svenska

Diskussion om ordet rectification

rectification

Substantiv

Översättningar (inom fysik, matematik)

Svenska

Diskussion om ordet rectification