recur

recur
recurred
recurred
Verb

Synonymer till recur

Hur används ordet recur

  • "This is a recurring story"

Ordet recur har 4 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom sport
  • Inom generell
  • Inom bildligt
ALLMÄNT
sport
generell
bildligt

Ordet recur inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till recur (inom ALLMÄNT)

Ordet recur inom sport

happen or occur again

Synonymer till recur (inom sport)

Möjliga synonymer till recur (inom sport)

Ordet recur inom generell

return in thought or speech to something

Synonymer till recur (inom generell)

Ordet recur inom bildligt

Synonymer till recur (inom bildligt)

Diskussion om ordet recur