redbarhet

redbarheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet redbarhet

  • "För att bli antagen till Advokatsamfundet skall man enligt samfundets regler ha ” ... gjort sig känd för redbarhet ”."
  • "Brottet begicks för 19 år sedan och under tiden har han skött sig och visat redbarhet."
  • "– Den allvarliga brottsligheten visar på bristande redbarhet och straffet har ännu inte avtjänats i sin helhet, skriver Kriminalvården som skäl."
  • "Man tävlar i vad som anses vara småländska karaktärsdrag – som klurighet – företagsamhet – flit – redbarhet och sparsamhet."

Möjliga synonymer till redbarhet

Relaterat till redbarhet

godhet

dygd

enfaldighet

redlighet

sannfärdighet

Diskussion om ordet redbarhet