redeployment

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till redeployment

Ordet redeployment har 3 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom ekonomi
  • Inom generell
militärväsen
ekonomi
generell

Ordet redeployment inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till redeployment (inom militärväsen)

Ordet redeployment inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Ordet redeployment inom generell

the withdrawal and redistribution of forces in an attempt to use them more effectively

Synonymer till redeployment (inom generell)

Diskussion om ordet redeployment