redress

redresses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet redress har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom juridik
sport
ALLMÄNT
juridik

Ordet redress inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till redress (inom sport)

Ordet redress inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till redress (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till redress (inom ALLMÄNT)

Ordet redress inom juridik

act of correcting an error or a fault or an evil

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till redress (inom juridik)

Möjliga synonymer till redress (inom juridik)

Diskussion om ordet redress

redress

redress
redressed
redressed
Verb

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till redress (inom juridik)

Ordet redress har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom media
  • Inom generell
juridik
media
generell

Ordet redress inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till redress (inom juridik)

Möjliga synonymer till redress (inom juridik)

Ordet redress inom media

Översättningar (inom media)

Möjliga synonymer till redress (inom media)

Ordet redress inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till redress (inom generell)

Diskussion om ordet redress