refill

refillen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet refill

 • "För andra gången på kort tid har refill till eltanborstar stulits i Östersund."
 • "Frankrike förbjuder obegränsad refill på läsk"

Vad betyder refill inom generell ?

påfyllnadsförpackning

Diskussion om ordet refill

refill

refill
refilled
refilled
Verb

Översättningar

Hur används ordet refill

 • "refill my glass, please"

Ordet refill har 3 betydelser

 • Inom handel
 • Inom kontor
 • Inom generell
handel
kontor
generell

Ordet refill inom handel

Översättningar (inom handel)

Möjliga synonymer till refill (inom handel)

Ordet refill inom kontor

tjänst

Översättningar (inom kontor)

Svenska

Ordet refill inom generell

Synonymer till refill (inom generell)

Diskussion om ordet refill

refill

refills
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet refill

 • "he got a refill of his prescription"
 • "he got a refill for his ball-point pen" or "he got a refill for his notebook"

Ordet refill har 3 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom vapen
 • Inom generell
teknik
vapen
generell

Ordet refill inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till refill (inom teknik)

Ordet refill inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Möjliga synonymer till refill (inom vapen)

Ordet refill inom generell

a prescription drug that is provided again

a commercial product that refills a container with its appropriate contents

Diskussion om ordet refill