reflexion

reflexionen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet reflexion

  • "– Vi försöker absolut inte att driva konsumtionen eller samhället i någon viss riktning, utan det är en reflexion av hur samhället ser ut, säger Sophie Nilsonne."
  • "Man går aldrig tillbaka, utan framåt i en ny reflexion, säger Åsa Nyström."
  • "Människan är alltid uppkopplad och har sällan tid till reflexion eller en paus."
  • "– Vi försöker absolut inte att driva konsumtionen eller samhället i någon viss riktning, utan det är en reflexion av hur samhället ser ut, säger Sophie Nilsonne."
  • "Man går aldrig tillbaka, utan framåt i en ny reflexion, säger Åsa Nyström."
  • "Människan är alltid uppkopplad och har sällan tid till reflexion eller en paus."

Vad betyder reflexion inom medicin ?

återkastande av våg

Relaterat till reflexion

begrepp

omsorg

uppmärksamhet

eftertanke

Diskussion om ordet reflexion

reflexion

reflexions
Substantiv

Översättningar

Ordet reflexion har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom allmänt
  • Inom däggdjur
  • Inom teknik
generell
allmänt
däggdjur
teknik

Vad betyder reflexion inom generell, generell, generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till reflexion (inom generell)

Möjliga synonymer till reflexion (inom generell)

Ordet reflexion inom allmänt

Synonymer till reflexion (inom allmänt)

Möjliga synonymer till reflexion (inom allmänt)

Ordet reflexion inom däggdjur

Synonymer till reflexion (inom däggdjur)

Möjliga synonymer till reflexion (inom däggdjur)

Ordet reflexion inom teknik

Synonymer till reflexion (inom teknik)

Möjliga synonymer till reflexion (inom teknik)

Diskussion om ordet reflexion