reflexrörelse

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet reflexrörelse

  • "Enligt henne var slaget en ren reflexrörelse."
  • "Arbetsgivaren ville säga upp mannen men Metallfacket stämde företaget inför arbetsdomstolen och i ett förhandsbesked äger AD att knivkastningen var en reflexrörelse och därför saknas saklig grund för avsked."
  • "Mannen nekar till brott och menar att han råkat stöta till läkaren i en reflexrörelse när han skulle resa sig."
  • "Som en reflexrörelse ser man benen röra sig i en sorts mekanisk men icke-fungerande gångrörelse."

Diskussion om ordet reflexrörelse