regel

[ˈrègel]
regeln
reglar
reglarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till regel

Hur uttalas ordet regel?

[ˈrègel]

Hur böjs ordet regel på svenska?

Obestämd singular: regel
Bestämd singular: regeln
Obestämd plural: reglar
Bestämd plural: reglarna

Hur används ordet regel

 • "Ett uppsökandet researcharbete är mer regel än undantag."
 • "Nu har han nöjt sig med att filma en pjäs ( av Ronald Harwood ) och riktar som regel kameran mot den som skall fälla nästa replik."
 • "De automatiska fartkamerorna används i regel oerhört sparsamt, i snitt mindre än en halvtimme i veckan."
 • "Antalet dödsoffer faller som regel under vintermånaderna, när snö och bistra förhållanden dämpar motståndsgruppernas stridsvilja."
 • "I det läget brukar självförtroendet komma och man spelar i regel mer avslappnat."
 • "Utreder som regel händelser som inträffat de senaste två åren."
 • "Kunderna får som regel lojalitetserbjudanden hemskickade."
 • "Ethan och Lena blir naturligtvis förälskade och lika självklart finns en uråldrig regel om att en besvärjare aldrig får ha ihop det med en dödlig …"
 • "I regel räknade han fel så att antalet snarare blev femton eller tjugo, inte de avtalade tio."
 • "Orättvis regel för terminskort"
 • "När det gäller offren är det i regel någon som gärningspersonen har en relation till."
 • "– Att göra en lagändring skulle i så fall vara att införa en regel som säger att Försäkringskassan vid synnerliga skäl kan få göra en egen bedömning."
 • "2012 införde Jordbruksverket nya föreskrifter för minkuppfödning där det bland annat fanns ett krav på att man skulle få hålla max två minkar i samma bur istället för tre – en regel som skulle införas senast första januari i år."
 • "– Det här är en fråga som normalt sett kanske kan blomma upp i mellanvalsperioder, men så fort man går in i skarpt läge i valrörelser så blir den i regel ganska nedprioriterad – tyvärr även på det lokala planet."
 • "Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses i regel i ett förordnande på sex år."
 • "Mannen hade en godkänd licens via Svenska Kroppskulturförbundet, vars regel är att de som dömts för dopning stängs av från tävlan i två år."
 • "– Jag försöker gå ut för det det blåser i regel på gården, så man kan sitta där nere när det fläktar och dricka har vi med oss."
 • "Enprocentsregeln är ingen regel eller lag, utan är en rekommendation som kommuner kan välja om de vill använda sig av."
 • "Även om det nu har skapats en regel om eget utträde så är ju det normala att man sitter kvar på sin stol livet ut, säger Horace Engdahl."
 • "Orsaken är att myndigheterna menar att han måste uppvisa ett giltigt pass – trots att det inte finns någon bestämd regel för vad som ska godtas som bevisning."

Ordet regel har 3 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom arkitektur, byggnadskonst
 • Inom lås
militärväsen
arkitektur, byggnadskonst
lås

Vad betyder regel inom militärväsen ?

låsanordning i form av en bom som skjuts för

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till regel (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till regel (inom militärväsen)

Relaterat till regel (inom militärväsen)

överensstämmelse

ordning

enhetlighet

föreskrift

levnadsregel

Ordet regel inom arkitektur, byggnadskonst

Översättningar (inom arkitektur, byggnadskonst)

Engelska

Synonymer till regel (inom arkitektur, byggnadskonst)

Möjliga synonymer till regel (inom arkitektur, byggnadskonst)

Relaterat till regel (inom arkitektur, byggnadskonst)

arkitektur

material

Ordet regel inom lås

Översättningar (inom lås)

Engelska

Synonymer till regel (inom lås)

Möjliga synonymer till regel (inom lås)

Relaterat till regel (inom lås)

hinder

fängelse

förbindelsemedel

Diskussion om ordet regel

 • - 2011-06-27

  Regel som i lag eller dylikt heter regler i plural, medan regel som i balk heter reglar. Alltså ändring av plural för förstnämnde.