regelbundenhet

regelbundenheten
regelbundenheter
regelbundenheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet regelbundenhet på svenska?

Obestämd singular: regelbundenhet
Bestämd singular: regelbundenheten
Obestämd plural: regelbundenheter
Bestämd plural: regelbundenheterna

Hur används ordet regelbundenhet

  • "Löpande, eller snarare då och då, men med någon slags regelbundenhet, säger Ewa Strömsten."
  • "– Vi ser till en regelbundenhet när barnet är hos föräldern."
  • "– Vi ser till en regelbundenhet när barnet är hos föräldern."
  • "Men det är rimligt att kräva ett aktivt ställningstagande med viss regelbundenhet, säger Thomsson."
  • "Finanskriser kommer och går med viss regelbundenhet."
  • "Nu är det oerhört viktigt att vi får fler som kan komma hit och ta ett visst engagemang med regelbundenhet."
  • "Om det är en brottsfrekvent person och det sker med regelbundenhet kan vi behöva ta hjälp av allmänheten, säger han."
  • "– Det här händer med regelbundenhet i Halland."
  • "– Vi kan konstatera att de har mötts med regelbundenhet under den här tiden."
  • "Då får vi häva förvaret och så får personen anmäla sig hos polisen istället med viss regelbundenhet."

Vad betyder regelbundenhet inom generell ?

det att vara regelbunden

Möjliga synonymer till regelbundenhet

Relaterat till regelbundenhet

vana

riktighet

ordning

oföränderlighet

enhetlighet

orubblighet

symmetri

levnadsregel

regelbundenhet

Diskussion om ordet regelbundenhet