regeneration

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer till regeneration

Diskussion om ordet regeneration

  • - 2012-01-07

    föryngring

regeneration

Substantiv

Översättningar

Ordet regeneration har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom historia
generell
historia

Vad betyder regeneration inom generell, generell, generell ?

(biology) growth anew of lost or destroyed parts or organs

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till regeneration (inom generell)

Möjliga synonymer till regeneration (inom generell)

Ordet regeneration inom historia

the activity of spiritual or physical renewal

Översättningar (inom historia)

Möjliga synonymer till regeneration (inom historia)

Diskussion om ordet regeneration