regent

regenten
regenter
regenterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till regent

Hur böjs ordet regent på svenska?

Obestämd singular: regent
Bestämd singular: regenten
Obestämd plural: regenter
Bestämd plural: regenterna

Hur används ordet regent

 • "Dubais regent Shejk Mohammed Bin Rashid Al Maktoum sponsrade tävlingen, som är den största distansrittävlingen i Europa."
 • "Dåvarande regent Karl IX såg en vinst i att finnarna efter de första åren av gratis bosättning skulle ge stora skatteintäkter till riket."
 • "– Hon var ju en väldigt duktig regent och maktspelare av rang, säger Pernilla Karlsson."
 • "Successionsordningen styr vem som får bli regent i den svenska monarkin."
 • "Det finns inga tecken på att kungen kommer att lämna tronen trots att opinionssiffror visar att många vill se Victoria som regent."
 • "Enligt Henrik S Järrel, rojalist och samhällsdebattör, vore en abdikation något främmande för en svensk regent, och helt onödigt."
 • "Strålkastarna har nu riktats mot vår egen regent – skall han göra samma sak?"
 • "Under Karl-Johans tid som först tronföljare och senare regent, lades också grunden till det moderna Sverige, med bland annat en ny infrastruktur, bankväsendet och utbildning."
 • "” Drottning Margrethe nordisk regent ”"
 • "Carl Gustaf den sextonde blev kung redan som 27-åring och var då världens yngste regent."

Vad betyder regent inom politik ?

Fotograf: Wikipedia
statschef i ett land med monarkiskt statsskick

Möjliga synonymer till regent

Relaterat till regent

myndighet

överlägsenhet

ledare

Diskussion om ordet regent

 • - 2008-05-30

  Det engelska ordet "regent" betyder inte detsamma som svenska "regent". Eftersom det engelska ordet betyder "den som styr i kungens ställe" är den korrekta svenska översättningen "riksföreståndare". Det svenska ordet "regent", som syftar på många olika härskare (kung, riksföreståndare, diktator, president etc.) översätts på engelska bäst med "sovereign" eller helt enkelt "ruler".

regent

Adjektiv

Diskussion om ordet regent

regent

regents
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder regent inom politik ?

someone who rules during the absence or incapacity or minority of the country's monarch

Möjliga synonymer till regent

Diskussion om ordet regent