reglemente

reglementet
reglementen
reglementena
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till reglemente

Hur böjs ordet reglemente på svenska?

Obestämd singular: reglemente
Bestämd singular: reglementet
Obestämd plural: reglementen
Bestämd plural: reglementena

Hur används ordet reglemente

  • "Andreas Meimermondt ser ingen motsättning till kommunens reglemente."
  • "- Vi menar att kommunen inte följt sitt reglemente när det gäller fakturarutiner och det är allvarligt, säger Jan Hiller som är ordförande för kommunrevisionen."
  • "Förslaget till nytt reglemente innebär också stopp för färdtjänst nattetid samt att det inte längre blir tillåtet att ta med husdjur på färdtjänstresan."
  • "– Det handlar om internkontrollen, att det inte finns ordentliga dokument, inget reglemente för kyrkofullmäktige, och det är mycket anmärkningsvärt."
  • "– I kommunens reglemente står det att Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för utbetalningar till föreningslivet, säger Sven Bergström Trolin ( C )."
  • "Enstaka lätt drivning är tillåtet enligt dagens reglemente och det ska hållas."
  • "Men vi har ett reglemente i Sverige som vi inrättar oss efter, säger Tage Krönlein."
  • "Om det finns ett reglemente som ger en nämnd beslutsrätt i vissa frågor kan fullmäktige dessutom ändra på det, säger han."
  • "- Sverige har ett väldigt bra reglemente för indrivning."
  • "Han hoppas ändå att Sverige tillsammans med Danmark och Finland kan pressa övriga medlemsländer för att få till ett mycket hårt reglemente kring hur olje- och gasutvinning får gå till i Arktis."

Vad betyder reglemente inom politik ?

stadga; bestämmelser för en myndighets verksamhet

Relaterat till reglemente

föreskrift

befallning

laglighet

enhetlighet

Diskussion om ordet reglemente