rekonstruera

rekonstruerar
rekonstruerade
rekonstruerat
Verb

Synonymer till rekonstruera

Hur böjs ordet rekonstruera på svenska?

Presens: rekonstruerar
Preteritum: rekonstruerade
Supinum: rekonstruerat

Hur används ordet rekonstruera

 • "Det är skeppets spant, alltså skeppets invändiga stomme eller revbensstruktur som Varvshistoriska föreningen valt att rekonstruera, för att få en uppfattning av skeppets storlek, hur bygget gick till och hur det såg ut."
 • "Jag tycker att företaget lämnat en bra beskrivning på hur man vill rekonstruera, men det köpte inte Skatteverket i alla fall."
 • "” Med hjälp av chocktrycken och numerisk modellering har vi sedan kunnat rekonstruera den ursprungliga nedslagskratern, och kunnat bestämma dess storlek till 60 kilometer i diameter."
 • "En stor del av projektet består i att rekonstruera den ena av de båda vattenledningarna av trä inuti pumphuset."
 • "Redan i vintras gick Zakrisdalsverken i konkurs och sedan dess har man försökt rekonstruera företagets verksamhet som består i att bygga bakaxlar till Scania-lastbilar."
 • "Flygbolaget har tidigare i november varnat för att bolagets kassa är tömd någon gång under första kvartalet 2021 om det inte skjuts till mer stöd och siktar nu på att med konkursskydd rekonstruera sitt skuldberg."
 • "Eftersom skatteverket inte fått ta del av någon bokföring från Gävlebons företag har man fått rekonstruera vilka inkomster företaget haft genom att titta på transaktioner på bankkonton och inhämta fakturor från företag som köpt tjänster."
 • "– Nästa steg är nu att rekonstruera och jobba fler timmar ideellt för vi kan inte låta bli något annat, säger Nathalie Steffner."
 • "Det har inneburit att man kunnat rekonstruera Albins rörelser under kvällen men frågetecknen är många när det gäller vad som hände de sista minuterna före mordet."
 • "Så sent som för en månad sedan fanns ambitionen att rekonstruera två av bolagen så att fordringsägarna skulle få ut en del av sina pengar."

Ordet rekonstruera har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom teater
allmänt
teater

Vad betyder rekonstruera inom allmänt ?

ombilda, omskapa, återskapa

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till rekonstruera (inom allmänt)

Möjliga synonymer till rekonstruera (inom allmänt)

Ordet rekonstruera inom teater

Översättningar (inom teater)

Synonymer till rekonstruera (inom teater)

Möjliga synonymer till rekonstruera (inom teater)

Diskussion om ordet rekonstruera