religiös

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till religiös

Hur används ordet religiös

  • "Inga elever ska utsättas för religiös påverkan i skolan säger Skolverket."
  • "Listan innehåller bland annat krav på svenskakunskaper för den som blir kommunanställd, att sammanställa ett mångfaldsbokslut, att öppna ett återvändarcentrum, att förbjuda undantag för religiös klädsel i kommunen samt att införa förbud mot böneutrop i den lokala ordningsstadgan."
  • "I förhör har Christopher Larsson sagt att han skrev inlägget för att han var ” ledsen för att folk inte kan slippa religiös påverkan. ”"
  • "Skollagen säger att eleverna inte får utsättas för någon religiös påverkan i skolan."
  • "Det är också hon som går ut för att möta ambulanspersonalen, säger Eric Widner som också underströk att hans klient är djupt religiös."
  • "I Blekinge finns tecken på politisk och religiös våldsbejakande extremism i alla kommuner."
  • "– Mig veterligen är det ingen religiös ideologi som ligger bakom dåden."
  • "Det handlar framför allt om att stävja rekryteringen till kriminella grupperingar samt politisk / religiös extremism."
  • "I sin anmälan pekar han på flera allvarliga brister, som att personalen ignorerar vetenskap och beprövad erfarenhet och istället har en ” i det närmaste religiös övertygelse ” när det gäller effekterna av lågkolhydratskost."
  • "– Man har rätt att bära religiös klädsel."

Diskussion om ordet religiös