remind

remind
reminded
reminded
Verb

Översättningar

Hur används ordet remind

  • "Remind me to call Mother"

Ordet remind har 4 betydelser

  • Inom politik
  • Inom generell
  • Inom sport
  • Inom telefoni
politik
generell
sport
telefoni

Ordet remind inom politik

Översättningar (inom politik)

Möjliga synonymer till remind (inom politik)

Ordet remind inom generell

put in the mind of someone

Ordet remind inom sport

Synonymer till remind (inom sport)

Ordet remind inom telefoni

Synonymer till remind (inom telefoni)

Möjliga synonymer till remind (inom telefoni)

Diskussion om ordet remind