remiss

remissen
remisser
remisserna
Substantiv [n]
Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet remiss på svenska?

Obestämd singular: remiss
Bestämd singular: remissen
Obestämd plural: remisser
Bestämd plural: remisserna

Hur används ordet remiss

 • "Just nu lägger de mycket tid på att lyssna på olika experter och följa de olika utredningar som antingen är på väg eller ute på remiss."
 • "Just nu lägger de mycket tid på att lyssna på olika experter och följa de olika utredningar som antingen är på väg eller ute på remiss."
 • "Förslaget är nu ute på remiss."
 • "En annan orsak till F-kassans återkrav kan vara en avsaknad av byråkratisk röntgen, som inte behövs för diagnos och terapi, eller avsaknad av remiss vid användande av specialistundersökningskod, trots att patienten behövde specialistundersökning och denna kan fås utan särskild remiss."
 • "En annan orsak till F-kassans återkrav kan vara en avsaknad av byråkratisk röntgen, som inte behövs för diagnos och terapi, eller avsaknad av remiss vid användande av specialistundersökningskod, trots att patienten behövde specialistundersökning och denna kan fås utan särskild remiss."
 • "Det är Polisen som ger tillstånd för att få hålla evenemanget och det är när vi får ärendet på remiss från Polisen vi har möjlighet att ställa villkor, till exempel när det gäller tider, val av plats, placering av scen och högtalare samt ljudnivåer."
 • "Förslaget gick nyligen ut på remiss."
 • "Då på samma sätt som nu, det vill säga endast för patienter som kommer in via ambulans, remiss eller bedömningsbil."
 • "– Det är viktigt att skilja på att det gäller själva upptäckten och inte behandlingen vi gör i sjukvården och i detta fall handlar det dels hur medvetna invånarna är är och dels på när man skickar remiss från primärvården, säger Lars Almroth."
 • "– HaV:s förslag till skyltning av badplatserna har varit ute på remiss."
 • "Förslaget på riktvärde och värde för att vända ökningen av PFAS har varit på remiss under sommaren."
 • "Efter att en patient fått en remiss från en läkare ska det ske en snabbutredning av diagnostiskt centrum."
 • "För att få komma till den nya akutavdelningen måste man komma med ambulans, bedömningsbil eller genom en remiss från vårdcentralen."
 • "Sen började hon stamma och då fick vi kontakta läkare och fick en remiss till talpedagog."
 • "I det förslag som gick ut på remiss i somras föreslogs bland annat att ersättningen till kommunerna för ensamkommande barn under 18 år som är asylsökande eller har uppehållstillstånd ska sänkas från 1 900 kronor till 1 350 kronor per dygn."
 • "Patient fick inte remiss – misshandlade läkaren"
 • "Det var under våren 2016 som kvinnan fick remiss till sjukhuset på grund av svalgsmärtorna."
 • "skicka ut på remiss till de olika instanserna"

Ordet remiss har 2 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom politik
medicin
politik

Vad betyder remiss inom medicin ?

en del i en myndighets beredning av ett ärende innebärande att en utredning, ett förslag eller dylikt skickas ut för att inhämta synpunkter från berörda instanser, organisationer, sakägare och experter; den handling (det dokument) som skickas ut för en sådan beredning

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till remiss (inom medicin)

Ordet remiss inom politik

Översättningar (inom politik)

Diskussion om ordet remiss

 • - 2008-08-13

  admin@tyda.se

remiss

Adjektiv

Översättningar (inom politik)

Synonymer till remiss (inom politik)

Hur används ordet remiss

 • "remiss of you not to pay your bills"

Diskussion om ordet remiss