remit

remit
remitted
remitted
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till remit

Ordet remit har 6 betydelser

  • Inom religion
  • Inom ekonomi
  • Inom organisation
  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom teknik
religion
ekonomi
organisation
generell
ALLMÄNT
teknik

Ordet remit inom religion

Översättningar (inom religion)

Möjliga synonymer till remit (inom religion)

Ordet remit inom ekonomi

send payment for

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till remit (inom ekonomi)

Ordet remit inom organisation

Översättningar (inom organisation)

Svenska

Synonymer till remit (inom organisation)

Möjliga synonymer till remit (inom organisation)

Ordet remit inom generell

release from (claims and debts)

Översättningar (inom generell)

Ordet remit inom ALLMÄNT

of appeal courts

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till remit (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till remit (inom ALLMÄNT)

Ordet remit inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till remit (inom teknik)

Diskussion om ordet remit

remit

Substantiv [-]

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till remit (inom teknik)

Ordet remit har 3 betydelser

  • Inom geografi
  • Inom politik, new zealändska
  • Inom juridik
geografi
politik, new zealändska
juridik

Ordet remit inom geografi

Översättningar (inom geografi)

Synonymer till remit (inom geografi)

Ordet remit inom politik, new zealändska

A matter submitted for consideration

Översättningar (inom politik, new zealändska)

Möjliga synonymer till remit (inom politik, new zealändska)

Ordet remit inom juridik

Reference of a matter to another

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till remit (inom juridik)

Diskussion om ordet remit