remittera

remitterar
remitterade
remitterat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till remittera

Hur böjs ordet remittera på svenska?

Presens: remitterar
Preteritum: remitterade
Supinum: remitterat

Hur används ordet remittera

 • "Ytterligare ett försök att remittera lagförslaget till ett ständigt utskott misslyckades med 175 röster"
 • "Tidigare anställda på Hagakliniken har berättat att distriktsläkarna uppmanats att remittera patienter som krävde dyra läkemedel till Ali Hajimirsadeghi för att på så sätt styra om kostnaden för läkemedel."
 • "Tidigare anställda på Hagakliniken har berättat att distriktsläkarna på vårdcentralen uppmanats att remittera patienter som krävde dyra läkemedel till Ali Hajimirsadeghi för att på så sätt styra om kostnaden för läkemedel."
 • "– Jag skulle så gärna vilja ha någon att remittera killarna till, säger Pia Gustafsson."
 • "Kvinnan sökte vår i augusti för att hon hade ont i benet och den läkare hon först fick träffa vill remittera henne till en ultraljudsundersökning."
 • "– Det går att korta ortopedköer, spara skattepengar och minska lidandet genom att remittera vissa patienter till vård hos naprapat i stället för traditionell vård inom en ortopedklinik, säger Jan Arvidsson, ordförande för Svenska Naprapatförbundet"
 • "Om primärvårdens personal bedömer att de inte kan hjälpa en patient finns möjligheten att remittera patienten."
 • "Om patienter behöver annan än akut hjälp finns möjligheten att remittera till andra landsting, förklarar Mari Söderström."
 • "Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd konstaterar att läkaren varit oaktsam och att det enda rimliga hade varit att remittera mannen direkt till sjukhus eftersom hans blodsockervärde var så högt."
 • "Men de senaste åren har landstingen slutat remittera i samma utsträckning som tidigare."
 • "Ett veterinärbesök via mobiltelefonen är tänkt som en första rådgivning från en veterinär, som sedan via appen kan och remittera vidare till hembesök av veterinär om det behövs."
 • "Kvinnan sökte vår i augusti för att hon hade ont i benet och den läkare hon först fick träffa vill remittera henne till en ultraljudsundersökning."
 • "– Det går att korta ortopedköer, spara skattepengar och minska lidandet genom att remittera vissa patienter till vård hos naprapat i stället för traditionell vård inom en ortopedklinik, säger Jan Arvidsson, ordförande för Svenska Naprapatförbundet"
 • "Om primärvårdens personal bedömer att de inte kan hjälpa en patient finns möjligheten att remittera patienten."
 • "Om patienter behöver annan än akut hjälp finns möjligheten att remittera till andra landsting, förklarar Mari Söderström."
 • "Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd konstaterar att läkaren varit oaktsam och att det enda rimliga hade varit att remittera mannen direkt till sjukhus eftersom hans blodsockervärde var så högt."
 • "Men de senaste åren har landstingen slutat remittera i samma utsträckning som tidigare."
 • "Ett veterinärbesök via mobiltelefonen är tänkt som en första rådgivning från en veterinär, som sedan via appen kan och remittera vidare till hembesök av veterinär om det behövs."
 • "Men Förvaltningsrätten avslår alltså denna överklagan och skriver bland annat att den klagande enligt rättens mening inte anfört någon omständighet som medför att kommunfullmäktiges beslut att remittera ärendet till kommunstyrelsen skulle vara olagligt i något av de hänseenden som anges i 10 kap. 8 § kommunallagen."
 • "Beroendeavdelningen ska ha mellan 12 och 16 avdelningar och alla länets kommuner ska kunna remittera patienter som vill bryta sitt beroende."
 • "– Då får man istället remittera till specialistsjukvården och här är väntetiderna ibland tre månader."

Vad betyder remittera inom ekonomi ?

återsända

Möjliga synonymer till remittera

Relaterat till remittera

penningväsen

betalning

överflyttning

Diskussion om ordet remittera