renässans

Adjektiv

Hur används ordet renässans

 • "Vi vill göra en renässans för kondomanvändningen, säger Ingalill Persson."
 • "Under de senaste fem åren har hammondorgeln fått något av en renässans."
 • "Fick en renässans"
 • "– Det kan få en renässans men ligger lite fel i tiden."
 • "Det skulle i så fall kunna betyda en renässans för y-namnen som till exempel Sonny, Ronny och Conny."
 • "Och här finns förutsättningar för en renässans för den klassiska vänster-högerkonflikten."
 • "Efter senare års kraftigt ökade kollektivresande kan dock spårvagnarna gå en ny renässans till mötes."
 • "Den här företagsformen har under de senaste åren fått en renässans i Sverige – och det är framförallt bland unga."
 • "Bakgrunden till torskens renässans är att hotet om utfiskning tycks avvärjd."
 • "Vd Anna Lindberg säger i rapporten att de digitala intäkterna utöver att vara viktiga för ekonomin innebär en renässans för det publicistiska innehållet :"
 • "Vi vill göra en renässans för kondomanvändningen, säger Ingalill Persson."
 • "Under de senaste fem åren har hammondorgeln fått något av en renässans."
 • "Fick en renässans"
 • "– Det kan få en renässans men ligger lite fel i tiden."
 • "Det skulle i så fall kunna betyda en renässans för y-namnen som till exempel Sonny, Ronny och Conny."
 • "Och här finns förutsättningar för en renässans för den klassiska vänster-högerkonflikten."
 • "Efter senare års kraftigt ökade kollektivresande kan dock spårvagnarna gå en ny renässans till mötes."
 • "Den här företagsformen har under de senaste åren fått en renässans i Sverige – och det är framförallt bland unga."
 • "Bakgrunden till torskens renässans är att hotet om utfiskning tycks avvärjd."
 • "Vd Anna Lindberg säger i rapporten att de digitala intäkterna utöver att vara viktiga för ekonomin innebär en renässans för det publicistiska innehållet :"

Vad betyder renässans inom generell ?

epok kännetecknad av en kulturrörelse som strävade att återuppleva antikens ideal

Diskussion om ordet renässans

renässans

renässansen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder renässans inom historia ?

den pånyttfödelse av antikens ideal inom konst, litteratur och vetenskap som uppstod i Italien på 1300-talet och spred sig vidare till det övriga Europa. Epoken räknas till omkring år 1500 vanligen.

Möjliga synonymer till renässans

Relaterat till renässans

återställande

förnyelse

struktur

stil

Diskussion om ordet renässans