renlighet

renligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till renlighet

Hur används ordet renlighet

  • "Nu släpper bastuns stamgäster en bok om bastubad och renlighet."
  • "Nu släpper bastuns stamgäster en bok om bastubad och renlighet."
  • "Smakerna kommer att bedömas av en jury, som även ska bedöma hur eleverna samarbetar i köket, renlighet, hur man tar till vara på råvarorna och upplägget på tallriken."
  • "Men Mimmi Kvist påpekar att det inte har att göra med renlighet att göra."
  • "– Jag tycker att det är jätteviktigt att påpeka att det har ingenting med renlighet att göra."
  • "De flyttbara operationssalarna, som tas i drift strax före jul, ska motsvara standardsalar vad gäller renlighet, ventilation och utrustning."
  • "– Jag tyckte inte att de höll den renlighet och det underhåll som jag förväntade mig av avtalet."
  • "Varje aspekt av romers liv var föremål för granskning : intelligens, skolprestationer, renlighet och uppförande."
  • "Totalt har 277 rastplatser i landet granskats av Motormännens vägombud och det som betygsatts är tillgänglighet, utvändig miljö, säkerhet och renlighet."
  • "I anmälan hänvisar miljöförvaltningen till att lagstiftningen innehåller krav på renlighet och hygien, som livsmedelsverksamheterna måste ta hänsyn till."

Rim på renlighet

Diskussion om ordet renlighet