reproduktionsförmåga

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet reproduktionsförmåga

  • "– Med den reproduktionsförmåga de har och med tillgång till föda så, ja, de lär ju öka i framtiden, säger Thomas Ivansson."
  • "- Eftersom generna ger så stora fördelar så kan de bibehållas i en population trots att de ger negativa effekter på vissa individers reproduktionsförmåga, säger Arnqvist."
  • "Det kan, tror Nordwall, röra sig om en okänd sjukdom, miljöeffekter eller försämrad reproduktionsförmåga."
  • "I tidigare studier där försöksdjur har exponerats för de här ämnena har man sett att de fått leverskador och nedsatt reproduktionsförmåga."
  • "Forskarna har tittat på hur det påverkar fiskarnas reproduktionsförmåga."
  • "Bananflugan tillhör världens mest studerade arter, de är tacksamma på grund av sin snabba reproduktionsförmåga."
  • "Men läkemedelsresterna gör att vissa arter dör, andras reproduktionsförmåga störs, vissa äter sämre – och andra blir så tokiga så att de kan simma rakt in i munnen på en hungrig gädda."
  • "Att ämnen på vissa plaster kan påverka reproduktionsförmåga och hormonnivåer är känt sedan tidigare."
  • "– Jag tror att många föräldrar känner oro, små barn exponeras för mycket mera kemikalier än vi gjorde när vi var små, gifter som kan betyda att barnen får sämre reproduktionsförmåga eller drabbas av cancer senare i livet."
  • "– Det finns misstankar att dioxin kan ge cancer och påverka vår reproduktionsförmåga, säger Ida Lindén, enhetschef på miljöskyddsenheten vid länsstyrelsen."

Möjliga synonymer till reproduktionsförmåga

Diskussion om ordet reproduktionsförmåga