repulsion

repulsionen
repulsioner
repulsionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet repulsion på svenska?

Obestämd singular: repulsion
Bestämd singular: repulsionen
Obestämd plural: repulsioner
Bestämd plural: repulsionerna

Diskussion om ordet repulsion

repulsion

repulsions
Substantiv

Ordet repulsion har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom norgespec
  • Inom sport
generell
norgespec
sport

Vad betyder repulsion inom generell, generell ?

the force by which bodies repel one another

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet repulsion inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till repulsion (inom norgespec)

Ordet repulsion inom sport

a successful stand

Synonymer till repulsion (inom sport)

Diskussion om ordet repulsion