repurchase

repurchase
repurchased
repurchased
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till repurchase

Diskussion om ordet repurchase

repurchase

Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till repurchase

Diskussion om ordet repurchase