requisition

requisitions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till requisition

Ordet requisition har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom juridik
generell
juridik

Vad betyder requisition inom generell, generell ?

an authoritative request

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet requisition inom juridik

Synonymer till requisition (inom juridik)

Diskussion om ordet requisition

requisition

requisition
requisitioned
requisitioned
Verb

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Ordet requisition har 2 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom generell
militärväsen
generell

Ordet requisition inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till requisition (inom militärväsen)

Ordet requisition inom generell

make a formal request for official services

demand and take for use or service, esp. by military or public authority for public service

Diskussion om ordet requisition