resedagbok

resedagboken
resedagböcker
resedagböckerna
Substantiv [-]

Översättningar

Hur böjs ordet resedagbok på svenska?

Obestämd singular: resedagbok
Bestämd singular: resedagboken
Obestämd plural: resedagböcker
Bestämd plural: resedagböckerna

Hur används ordet resedagbok

  • "Under projekttiden kommer de prova på att samåka men även ha tillgång till busskort, tågpendlarkort samt ellastcykel och vanlig elcykel Deltagarna i projektet kommer även att ha gemensamma träffar, skriva resedagbok och svara på utvärderingsenkäter om deras resvanor före och efter projekttiden."
  • "Hon har låtit 24 Norrköpingsbor, som nyligen gått i pension, skriva resedagbok och så har hon intervjuat dem om synen på resande."
  • "Kvinnan har fört en resedagbok där hennes känslor för mammans sambo framgår."
  • "Från och med torsdag och två veckor framåt ska drygt 3 000 slumpmässigt utvalda personer i alla åldrar fylla i en resedagbok."
  • "Hon har låtit 24 Norrköpingsbor, som nyligen gått i pension, skriva resedagbok och så har hon intervjuat dem om synen på resande."
  • "Samtidigt som en skånsk kvinna fick full ersättning från Försäkringskassan beskrev hon i sin resedagbok på nätet en seglats hon gjorde tillsammans med sin make till Tahiti."
  • "7 000 slumpvis utvalda Jönköpingsbor mellan 16 och 85 år får i dagarna brev med uppmaningar om att föra resedagbok, de får också ett antal enkätfrågor."
  • "Enligt trions resedagbok lämnade Emmie Nilsek och Sofia Johansson segelbåten tidigare i år och reste vidare landvägen från Florida."

Rim på resedagbok

Relaterat till resedagbok

bok

Diskussion om ordet resedagbok