reside

reside
resided
resided
Verb

Synonymer till reside

Hur används ordet reside

  • "He resides at 10 Dover Street in London"
  • "She resides officially in Denmark"

Ordet reside har 2 betydelser

  • Inom media
  • Inom generell
media
generell

Ordet reside inom media

Översättningar (inom media)

Synonymer till reside (inom media)

Möjliga synonymer till reside (inom media)

Ordet reside inom generell

om makt

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till reside (inom generell)

Diskussion om ordet reside