resort

resort
resorted
resorted
Verb

Översättningar

Synonymer till resort

Hur används ordet resort

  • "The government resorted to rationing meat"

Möjliga synonymer till resort

Diskussion om ordet resort

resort

resorts
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet resort

  • "an appeal to his uncle was his last resort"

Ordet resort har 5 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom sport
  • Inom turism
  • Inom sport och fritid
  • Inom trädgårdskonst
bildligt
sport
turism
sport och fritid
trädgårdskonst

Vanligast betydelse av ordet resort inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till resort (inom bildligt)

Möjliga synonymer till resort (inom bildligt)

Vanlig betydelse av ordet resort inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till resort (inom sport)

Möjliga synonymer till resort (inom sport)

Ordet resort inom turism

Översättningar (inom turism)

Synonymer till resort (inom turism)

Möjliga synonymer till resort (inom turism)

Ordet resort inom sport och fritid

an area where many people go for recreation

Översättningar (inom sport och fritid)

Svenska

Synonymer till resort (inom sport och fritid)

Möjliga synonymer till resort (inom sport och fritid)

Ordet resort inom trädgårdskonst

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Synonymer till resort (inom trädgårdskonst)

Möjliga synonymer till resort (inom trädgårdskonst)

Diskussion om ordet resort