restriction

restrictions
Substantiv

Synonymer till restriction

Hur används ordet restriction

  • "I am willing to accept certain restrictions on my movements"

Ordet restriction har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom generell
  • Inom juridik
data
generell
juridik

Ordet restriction inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till restriction (inom data)

Möjliga synonymer till restriction (inom data)

Ordet restriction inom generell

a principle that limits the extent of something

the act of restricting by restraint

Ordet restriction inom juridik

Synonymer till restriction (inom juridik)

Diskussion om ordet restriction